فهرست پروژه های اجرا شده آب بندی مخازن

فهرست پروژه های اجرا شده آب بندی مخازن

1398/4/9 89 0

فهرست پروژه های اجرا شده آب بندی مخازن

پروژه های شرکت عبارتند از:

1-آب بندی و رفع نشتی از مخزن ذخیره آب آتش نشانی واحد نم زدائی پالایشگاه گاز خانگیران(سرخس)
2-آب بندی و رفع نشتی از مخزن ذخیره آب اراضی کارکنان شهرداری(اراضی کاهو-مشهد)
3-آب بندی و رفع نشتی از گنبد مسجد (مرکز تربیت معلم سبزوار)
4-آب بندی و رفع نشتی از مخزن ذخیره آب پایانه مسافرتی مشهد(شهرداری مشهد)
5-آب بندی و رفع نشتی از دیواره حائل و سازه نگهبان پروژه تجاری و اداری پایتخت(سه راه فلسطین - مشهد)
6-آب بندی و رفع نشتی از دیواره حائل و سازه نگهبان پروژه سرو (بلوار قرنی - مشهد)
7-آب بندی و رفع نشتی از آب نمای مجتمع اقامتی ثامن الحجج(بلوار خیام - مشهد)
8-آب بندی و رفع نشتی از جعبه گل و آب نماهای پروژه تجاری و اقامتی کیمیا سیمرغ ( بلوار وحدت -  مشهد)
9-آب بندی دریاچه بتنی ( دریاچه مصنوعی) پارک تلگرد - مشهد

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر